Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων

3 ώρες

Τοποθέτηση των εξερευνητικών ταξιδιών στο χρόνο

10λεπτά

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει μέσω βιντεοπροβολέα στους μαθητές ένα σύντομο βίντεο, ενώ ταυτόχρονα ζητά από τα παιδιά να κρατούν προσωπικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια της προβολής για το ΠΟΤΕ, το ΠΟΥ και από ΠΟΙΟΥΣ πραγματοποιήθηκαν τα σημαντικότερα εξερευνητικά ταξίδια.


Οι ανακαλύψεις

Ανακάλυψη Νέων Χωρών (μέχρι το 2:30)

Σε ποια περίπου εποχή ξεκινούν τα τολμηρά εξερευνητικά ταξίδια; Τι άλλο συνέβαινε εκείνη την εποχή στην Ευρώπη που δικαιολογούν αυτά τα ταξίδια;

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1033