Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων

3 ώρες

Ομαδοσυνεργατική διερεύνηση και επεξεργασία δραστη

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Οι μαθητές καλούνται σε αυτό το στάδιο να συνεργαστούν και να προσπελάσουν τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Διανέμεται κοινό φύλλο στις ομάδες, οι οποίες έχουν ήδη σχηματιστεί πριν την έναρξη του σεναρίου. Οι ρόλοι της κάθε ομάδας αφήνονται να μοιραστούν από τους ίδιους τους μαθητές. Τα 20 λεπτά της 1ης ώρας και όλη η 2η διδακτική ώρα διατίθενται στις ομάδες προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν και να αναλύσουν το πληροφοριακό υλικό και κατόπιν να προβούν στη δική τους σύνθεση με ενεργητικό τρόπο και πολυμεσικό υλικό.


Ανακαλύψεις και κοινωνικές ανακατατάξεις


ΠΑΡΑΘΕΜΑ 1


ΠΑΡΑΘΕΜΑ 2


ΠΑΡΑΘΕΜΑ 3


ΠΑΡΑΘΕΜΑ 4


ΠΑΡΑΘΕΜΑ 5


ΠΑΡΑΘΕΜΑ 6


ΠΑΡΑΘΕΜΑ 7


ΠΑΡΑΘΕΜΑ 8


Εικόνα 1


Ο απολογισμός της ημέρας από έναν τραπεζίτη και τη γυναίκα του. Πίνακας (1538) του Ραϋμερσβέλλε. Μουσείο Φλωρεντίας.

Εικόνα 2


Διάγραμμα 1


Διάγραμμα 2


Χάρτης


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1034