Ραντεβού στην αυλή μας

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)

Ραντεβού στην αυλή μας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές γνωρίζουν καλύτερα  την χλωρίδα  και την πανίδα της αυλής του σχολείου. Εν συνεχεία και αφού αναφερθούν στη χρήση της αυλής δημιουργούν ομάδες, δίνουν ρόλους,βρίσκουν ανάλογες πληροφορίες και οργανώνουν τη δουλεία τους.Παράλληλα ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται σχετικά με την κομποστοποίηση. Ακόμη δημιου0γρούν, μέσω κόμικ, την αυλή που φαντάζονται και την οποία στο τέλος του σεναρίου θα δημιουργήσουν στο πραγματικό περιβάλλον ρου σχολικού τους χώρου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν καλύτερα  τη χλωρίδα  και την πανίδα της αυλής του, διαμορφώντας δεξιότητες φροντίδας σχολικού κήπου και κατανοώντας την κοινωνική συνεισφορά της.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης > Αειφόρο Σχολείο και Αειφόρος κατοικία > Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ορισμός ομάδων εργασίας – ανάθεση αρμοδιοτήτων
Αναζήτηση - Συγκέντρωση υλικού/Διεξαγωγή Έρευνας
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Υπολογιστών
Δημιουργία κόμικ με θέμα "Την αυλή μας"
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Υπολογιστών
Υλοποίηση δράσεων (Φύτευση – Αισθητική Αναβάθμιση)
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η αυλή του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν καλύτερα τη χλωρίδα και την πανίδα της αυλής του σχολείου
Να γνωρίσουν το κομπόστ (φυσική λίπανση).
Να αναπτύσσουν επικοινωνίας και συνεργασίας – εργασίας σε ομάδα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αυλή, κήπος, κομπόστ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές, διαδίκτυο, ελεύθερο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, ελεύθερο λογισμικό κατασκευής κόμικ

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΚΟΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ραντεβού στην αυλή μας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).