Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Σε ποιο σχολείο θα πάω;

3 ώρες

Το πρόβλημα με 3 σχολεία μη-συνευθειακά


Εικόνα από συνοδευτικό αρχείο Geometer's Sketchpad για 3 μη συνευθειακά σημεία

Εικόνα από συνοδευτικό αρχείο Geogebra για 3 μη συνευθειακά σημεία

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σε ποιο σχολείο θα πάω;» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1107