Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Σε ποιο σχολείο θα πάω;

3 ώρες

Το πρόβλημα με 4 σχολεία (ειδικές περιπτώσεις)

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
f_e_aisopos_voronoi_iv.docx

Στην τέταρτη και τελευταία φάση γίνεται μια προσπάθεια επέκτασης του προβλήματος στην περίπτωση των τεσσάρων σχολείων Α,Β,Γ,Δ. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε επίπεδο κατάλληλο για μαθητές Γυμνασίου, έχουν επιλεχθεί συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις διάταξης για τα τέσσερα σχολεία. Εξετάζονται, ανοίγοντας ξεχωριστά αρχεία κάθε φορά οι περιπτώσεις όπου:

α) τα τέσσερα σημεία είναι συνευθειακά

β) τα τέσσερα σημεία σχηματίζουν τετράγωνο ή ορθογώνιο

γ) τα τέσσερα σημεία σχηματίζουν ρόμβο

δ) τα τρία σημεία Α,Β,Γ είναι συνευθειακά με το Β να είναι το μέσο του ΑΓ και το Δ πάνω στην μεσοκάθετο του ΑΓ

ε) τα τρία σημεία Α,Β,Γ είναι συνευθειακά με το Β να είναι το μέσο του ΑΓ και το Δ τυχαίο εκτός της ΑΓ

στ) τα τρία σημεία Α,Β,Γ είναι συνευθειακά και το Δ τυχαίο εκτός της ΑΓ

 Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όργανα μέτρησης και τους μεταβολείς του προγράμματος προκειμένου να ελέγξουν τις αλλαγές στις θέσεις των σημείων και να βρουν τις αντίστοιχες μετρήσεις σχηματίζοντας μια εικασία. ΟΙ ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στο πεδίο δυνατοτήτων των μαθητών εφόσον αποτελούν το επόμενο βήμα στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης μετά από την ανίχνευση των περιπτώσεων των δυο και τριών σχολείων.


Εικόνα από αρχείο Geogebra με 4 σημεία κορυφές ορθογωνίου

4 σημεία κορυφές ορθογωνίου

Εικόνα από αρχείο Geogebra με 4 σημεία κορυφές ρόμβου

4 σημεία κορυφές ρόμβου

Εικόνα από αρχείο Geogebra με 4 σημεία κορυφές τετραγώνου

4 σημεία κορυφές τετραγώνου

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σε ποιο σχολείο θα πάω;» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1108