Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Σε ποιο σχολείο θα πάω;

3 ώρες

Διερεύνηση με Geogebra στη γενική περίπτωση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
f_e_aisopos_voronoi_v.docx

Με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra (και της ειδικής εντολής Voronoi[<Λίστα σημείων> ]) οιμαθητές πειραματίζονται για διάφορες θέσεις και πλήθος σημείων. Μετακινώντας τα σημεία μπορούν να ανιχνεύσουν τα μέρη στα οποία χωρίζεται το επίπεδο από τις ευθείες του διαμερισμού Voronoi. Στην συνέχεια μπορούν να πειραματιστούν με το χάρτη της Ελλάδας, όπου τοποθετώντας ως σημεία τις πρωτεύοσυες των νομών να διαπιστώσουν ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να χωριστεί ώστε κάθε σημείο ενός νομού να έχει την ελάχιστη απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού.

Τέλος, ως επέκταση μπορούν ασχοληθούν με το πρόβλημα ου καλύτερου δυνατού χωρισμού της Αττικής σε ταχυδρομικούς κώδικες, του διαμερισμού των περιοχών ενός Δήμου σε σχέση με τα υποκαταστήματα μιας εταιρείας πίτσας για ντελίβερυ και του καλύτερου δυνατού τρόπου άμυνας στο μπάσκετ.


Περιοχές άμυνας μπάσκετ

Οι μαθητές μελετάνε τις ζώνες άμυνας σε κάθε επιτιθέμενο με χρήση εντολής Voronoi στο Geogebra

Καθορισμός βέλτιστων ορίων νομών

Αν μπορούσαμε να χαράξουμε τα όρια των νομών με μόνο κριτήριο την απόσταση από την πρωτεύουσα, πώς θα χαράσονταν με χρήση της εντολής Voronoi του Geogebra

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σε ποιο σχολείο θα πάω;» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1109