Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

3 ώρες

Εννοιολογικοί Χάρτες με το Word

15λεπτά

Κατόπιν  παρουσιάζεται στους μαθητές το λογισμικό χαρτογράφησης και επιδεικνύονται σύντομα οι δυνατότητές του (δυνατότητες μορφοποίησης, κουτιά-έννοιες, σύνδεση εννοιών μεταξύ τους). Αφήνεται χρόνος στους μαθητές  να εξοικειωθούν με το λογισμικό μέσω δοκιμής-λάθους (trial & error) και να γνωρίσουν βιωματικά τις δυνατότητές του. Ο εκπαιδευτικός δρα υποστηρικτικά, καθοδηγητικά και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.


Εικόνα 1α


Εικόνα 1β


Εικόνα 2


Εικόνα 3


Δραστηριότητα 1


Δραστηριότητα 2


Δραστηριότητα 3


Δραστηριότητα 4


Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1231