Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

3 ώρες

Ιεραρχώ τις κατηγορίες των Η/Υ

45λεπτά

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν στους σταθμούς εργασίας τον εννοιολογικό χάρτη που απεικονίζει τις διάφορες κατηγορίες των Η/Υ. Τονίζεται ότι η κάθε ομάδα έχει ελευθερία να μορφοποιήσει τον χάρτη της όπως επιθυμεί, ωστόσο τίθεται ένα πλαίσιο-«σκαλωσιά» που θα πρέπει να ακολουθήσει η κάθε ομάδα:

  • Να υπάρχει ομοιομορφία μορφοποίησης στις ομοειδείς κατηγορίες (π.χ. να έχουν οι έννοιες αποχρώσεις βασισμένες στο ίδιο χρώμα).
  • Τα ιεραρχικά επίπεδα να είναι κατά το δυνατόν διακριτά (π.χ. να είναι στο ίδιο βάθος).

Δραστηριότητα 1


Το "ανάποδο" δέντρο


Δραστηριότητα 2


Ερώτηση αντιστοίχισης


Δραστηριότητα 3


Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1232