Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

"Τα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα εκπέμπουν SOS"

3 ώρες

Με αφορμή μια ιστορία...

45λεπτά

Η πρώτη φάση του διδακτικού σεναρίου αφορά την εκκίνηση της διδασκαλίας και περιλαμβάνει δραστηριότητες, που έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν τους μαθητές, να προκαλέσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους γύρω από το θέμα των υπό εξαφάνιση ζώων στην Ελλάδα, αλλά και να διερευνηθούν οι πρότερες γνώσεις τους, σχετικά με αυτό. Παράλληλα, στη φάση αυτή τα παιδιά θα επιλέξουν σε ποια από τα απειλούμενα ζώα  θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους, τις δεδομένες διδακτικές ώρες.

Δραστηριότητα 1η: «Πού πας χελωνάκι;»

Περιγραφή: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην ολομέλεια το διαδραστικό βίντεο με τίτλο "Πού πας χελωνάκι;", που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Καλλιώς Καστρησίου (Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο), προκειμένου να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον, την περιέργεια αλλά και τον προβληματισμό των παιδιών, σχετικά με το ζήτημα της εξαφάνισης των άγριων ζώων στην Ελλάδα. Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο και παράλληλα ο/η εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας τα διαδραστικά του στοιχεία, μέσα από τη διατύπωση ανοιχτών ερωτήσεων, προκαλεί τη συζήτηση και τον προβληματισμό σχετικά με τον κίνδυνο εξαφάνισης της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, του οποίου το θέμα διαπραγματεύεται. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία, τόσο κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της, όσο και με την ολοκλήρωσή της, ο/η εκπαιδευτικός εισάγει το θέμα της εξαφάνισης των άγριων ζώων στην Ελλάδα και ενθαρρύνει τα παιδιά μέσα από τη συζήτηση, τον καταιγισμό ιδεών και τις απαντήσεις στις ανοιχτές ερωτήσεις του βίντεο, να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με αυτό αιτιολογώντας τες, καθώς και να διατυπώσουν πιθανές απορίες τους.

Στόχοι: 

  • να προκληθεί η περιέργεια, το ενδιαφέρον αλλά και ο προβληματισμός των παιδιών, σχετικά με το ζήτημα της εξαφάνισης των ζώων στην Ελλάδα (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
  • να ακούν και να κατανοούν μια διήγηση (Ανάγνωση)
  • να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία  (Προφορική Επικοινωνία: Ομιλία και Ακρόαση)
  • να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν (Προφορική Επικοινωνία: Ομιλία και Ακρόαση)
  • να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση (Παιδί και Πληροφορική)

Διάρκεια: 20'

Τεχνικές:  Συζήτηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, καταιγισμός ιδεών.

Υλικοτεχνική  υποδομή: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, συνδεδεμένος με μια μεγάλη οθόνη, προκειμένου να μπορούν όλα τα παιδιά να παρακολουθούν το διαδραστικό βίντεο.

 

Δραστηριότητα 2η: «Ποια ζώα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στην Ελλάδα;»

Περιγραφή: Με αφορμή την προηγούμενη δραστηριότητα, ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιώντας το διαδραστικό εργαλείο των διαδραστικών ενεργών περιοχών, παρουσιάζει στην ολομέλεια το παγκόσμιο σήμα κινδύνου "SOS", το οποίο περιβάλεται από εικόνες διάφορων ζώων της Ελλάδας. Ακολούθως, εξηγεί στα παιδιά τη σημασία του συμβόλου και τα ρωτά αν αναγνωρίζουν ανάμεσα στα ζώα που εικονίζoνται, κάποια που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Οι μαθητές ενθαρρύνονται μέσα από συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και καταιγισμό ιδεών, να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να  επιχειρηματολογήσουν. Οι επιλογές τους επαληθεύονται ή διαψεύδονται μέσα από τη χρήση του διαδραστικού εργαλείου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει τα σχόλια και τις απόψεις που διατυπώνονται, προκειμένου να έχει μια σαφή εικόνα των πρότερων γνώσεων των παιδιών.

Στη συνέχεια, τα παιδιά παροτρύνονται να επιλέξουν τέσσερα από τα υπό εξαφάνιση ζώα, στα οποία θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους (λόγω των δεδομένων διδακτικών ωρών επεξεργασίας του θέματος). Υποθετικά, γίνεται η επιλογή των: καφέ αρκούδα, λύκος, θαλάσσια χελώνα (καρέτα-καρέτα), μεσογειακή φώκια (μονάχους μονάχους).

Στόχοι:

  • να ανιχνευτούν οι πρότερες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών σχετικά με το θέμα
  • να εξοικειωθούν με βασικές ερευνητικές διαδικασίες: διατύπωση ερωτήματος, υπόθεση, παρατήρηση, έλεγχος της υπόθεσης, επαλήθευση ή διάψευση (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση)
  • να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία  (Προφορική Επικοινωνία: Ομιλία και Ακρόαση)
  • να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν (Προφορική Επικοινωνία: Ομιλία και Ακρόαση)
  • να καθορίσουν τα παιδιά σε ποια ζώα θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους, για τις συγκεκριμένες διδακτικές ώρες.

Διάρκεια: 25΄

Τεχνική: Συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, καταιγισμός ιδεών, παρατήρηση.

Υλικοτεχνική  υποδομή: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, συνδεδεμένος με μια μεγάλη οθόνη, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν όλα τα παιδιά.

 

 

 


Πού πας χελωνάκι;

Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο στην ολομέλεια και ανταποκρίνονται στα διαδραστικά στοιχεία του. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ανοιχτές ερωτήσεις, στις οποίες τα παιδιά παροτρύνονται από τον/την εκπαιδευτικό να απαντήσουν, επιχειρηματολογώντας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στο κάθε παιδί, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και τον ατομικό του ρυθμό, να αναπτύξει τη σκέψη του και να επιχειρηματολογήσει για την άποψή του. Επίσης, σημαντική είναι και η επεξήγηση από τον/την εκπαιδευτικό των λέξεων που τυχόν δεν γνωρίζουν οι μαθητές.

Ποια ζώα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στην Ελλάδα;

Τα παιδιά με την τεχνική του "σύρε και άσε" επιλέγουν τα ζώα που πιστεύουν ότι κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι επιλογές τους επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται μέσα από τη χρήση του διαδραστικού εργαλείου.

Δημιουργός Σεναρίου: Παρασκευή Τόλη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Τα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα εκπέμπουν SOS"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1294