Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

3 ώρες

Εμπόριο και πολιτισμός του Ισλάμ

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2_12.doc

Πορεία και δραστηριότητες: Oι μαθητές χωρισμένοι στις ίδιες 6 ομάδες των 3-4 ατόμων καλούνται να ανοίξουν κατά την 2η διδακτική ώρα  την παρουσίαση «Το εμπόριο και ο πολιτισμός των Αράβων», (την οποία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο) ενώ τους δίνεται το φύλλο εργασίας 2.  Οι μαθητές αφού δουν τα ζητούμενα τoυ φύλλoυ εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τις διαφάνειες της παρουσίασης, να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας και να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια της 3ης ώρας (εφόσον δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν το φύλλο εργασίας, αυτό γίνεται στο σπίτι, αφού όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι δημοσιευμένο στο διαδίκτυο). Στην παρουσίαση «Το εμπόριο και πολιτισμός του Ισλάμ» υπάρχουν υπερσυνδέσεις και στα φύλλα εργασίας δίνονται οδηγίες για την αξιοποίησή τους. Πιο συγκεκριμένα: α) Η λέξη «δανείστηκε» στη διαφάνεια 12 είναι υπερσύνδεση που μας μεταφέρει σε μία ιστοσελίδα με τα σπουδαιότερα μουσουλμανικά τεμένη του κόσμου www.sacred-destinations.com/categories/mosques. Οι μαθητές, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 2, ενεργοποιούν την υπερσύνδεση «δανείστηκε», στη συνέχεια επιλέγουν τα τεμένη: Al-Azhar, Ibn Tulun, Al Aqsa, Dome of the Rock, Kairaouine, Mezquita de Cordoba, Great Mosque of Damascus, για να δουν τις φωτογραφίες των ιστοσελίδων και έπειτα απαντούν στις ερωτήσεις 6 και 7 του φύλλου εργασίας 2. β) Η φράση «έργα μικροτεχνίας» στη διαφάνεια 19 είναι μία ακόμη υπερσύνδεση που μας μεταφέρει στην ιστοσελίδα του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης http://www.metmuseum.org/toah/hd/orna/hd_orna.htm. Οι μαθητές, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 2, ενεργοποιούν το σύνδεσμο Islamic art, early period, και αφού δουν αντικείμενα μικροτεχνίας, απαντούν στην ερώτηση 8 του φύλλου εργασίας 2. γ) Η φράση επιστημονική πρόοδο στη διαφάνεια 20 είναι επίσης υπερσύνδεση που μας μεταφέρει στη διαδικτυακή έκδοση ενός αραβικού διμηνιαίου περιοδικού που προβάλει την ιστορία του αραβικού και ισλαμικού πολιτισμού    www.saudiaramcoworld.com/issue/200703/rediscovering.arabic.science.htm. Οι μαθητές, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 2,  διαβάζουν τα κείμενα  και στη συνέχεια ασχολούνται με τη δραστηριότητα 9 του φύλλου εργασίας 2. δ) Τέλος,  η φράση αραβικές λέξεις στη διαφάνεια 22 είναι υπερσύνδεση που μας μεταφέρει στο νεοελληνικό λεξικό της Πύλης για την ελληνική γλώσσα www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllid…. Οι μαθη-τές καλούνται να χρησιμοποιήσουν το λεξικό, για να απαντήσουν στη δραστηριότητα 11 του φύλλου εργασίας 2, ενώ για να βρουν τις επιπλέον λέξεις, πηγαίνουν στη σύνθετη αναζήτηση, επιλέγουν στον τύπο λήμματος «ουσιαστικό» και στην ετυμολογία – συντομογραφίες το: αραβ. και μετά πατούν «βρες».


Εμπόριο και πολιτισμός του Ισλάμ

Αρχείο Powerpoint

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1360