Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

3 ώρες

Δημιουργία διαδραστικού χάρτη

45λεπτά

Κατά την 4η διδακτική ώρα oι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν το Web2 εργαλείο, Umapper, για να δημιουργήσουν διαδραστικούς χάρτες με το υλικό που συγκέντρωσαν στην ομαδική τους εργασία που έιχαν αναλάβει κατά την 1η διδακτική ώρα. Βέβαια θα έχει προηγηθεί πριν το μάθημα η δημιουργία λογαριασμού στο Umapper από τον καθηγητή, για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη δημιουργία των διαδραστικών χαρτών.

Στους παρακάτω 3 συνδέσμους μπορείτε να δείτε 3 τέτοιους διαδραστικούς χάρτες που είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του σεναρίου σε 3 διαφορετικά σχολικά τμήματα.


Σημαντικές ήττες των Βυζαντινών


Σημαντικές ήττες των Βυζαντινών 2


Σημαντικές ήττες των Βυζαντινών 3


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1362