Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;

3 ώρες

Αφόρμηση- πρώτη επαφή με τον πίνακα

5λεπτά

Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα, προβάλλεται στην οθόνη, ο πίνακας του Velazquez "Οι κυρίες των τιμών" και ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν ανά ομάδα στις ερωτήσεις που βρίσκονται στους υπολογιστές τους. 


Επιλέγω το σωστό


Επιλέγω το σωστό


Επιλέγω το σωστό


Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Σαμαντά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1456