Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;

3 ώρες

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

40λεπτά

Η φωτογραφία που τραβήχθηκε από την τέταρτη ομάδα στην προηγούμενη φάση, προβάλεται στον πίνακα και αντιπαραβάλεται με τον πίνακα του Velazquez ώστε να κρίνει όλη η τάξη το αποτέλεσμα. 

Έπειτα, οι μαθητές συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα και αποφασίζουν ποια είναι τα πιο σημαντικά ώστε να δημιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό video με το πρόγραμμα windows movie maker. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει διαφορετικό είδος στοιχείων. Έτσι, η πρώτη συγκεντρώνει τα ιστορικά και  καλλιτεχνικά στοιχεία (επιρροές του συγκεκριμένου πίνακα σε άλλους ζωγράφους),   η δεύτερη τα επιστημονικά, και η τρίτη συγκεντρώνει όλα τα προηγούμενα και  δημιουργεί το ψηφιακό video (με τη βοήθεια του/της εκπ/κού ανάλογα με το επίπεδο εξοικείωσης των μαθητών με τους Η/Υ και το πρόγραμμα windows movie maker). 

Έπειτα το video αναρτάται στο διαδίκτυο 

(Μπορείτε να παρακολουθήσετε το δικό μας στο https://www.youtube.com/watch?v=4RVz0MyWdzw )

Η τέταρτη ομάδα ταυτόχρονα δημιουργεί ένα τριασδιάστατο παζλ όπου ο παίχτης θα πρέπει να τοποθετήσει τους πρωταγωνιστές και τα αντικείμενα του πίνακα στη  θέση που πιστεύει ότι βρίσκονταν την ώρα της δημιουργίας του πίνακα. Συγκεκριμένα, εκτυπώνουν τις εικόνες των πρωταγωνιστών του πίνακα, τις κόβουν και τις πλαστικοποιούν και τις στερεώνουν πάνω σε μικρά αντικείμενα ώστε να μπορούν να σταθούν όρθιες. Επίσης, ζωγραφίζουν σε μικρογραφία τον πίνακα και τον τοποθετούν σε ένα μίνι-καβαλέτο. 


Τρισδιάστατο παζλ


Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Σαμαντά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1459