Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;

3 ώρες

Αξιολόγηση

10λεπτά

Οι μαθητές -πάντα σε ομάδες- καλούνται να συμπληρώσουν τις ασκήσεις και να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους κατά πόσο η διαφορετική αυτή ενασχόλησή τους με τις φυσικές επιστήμες τους βοήθησε να κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα. 


H αντιστοίχιση του Velazquez


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του Velazquez


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του Velazquez 2


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του Velazquez 3


Διάλεξε τη σωστή εικόνα


Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Σαμαντά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1460