Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο βιβλίο Φυσικής  της Ε΄ τάξης δημοτικού υπάρχει η ενότητα του φωτός. Για να είναι πετυχημένα τα πειράματα είναι καλό να διδάσκεται αυτή η ενότητα σε ημέρες βροχερές ή συννεφιασμένες κάτι που δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί και δεν μπορεί να προγραφθεί στον προγραμματισμό της τάξης ούτε στον ετήσιο αλλά ούτε και στον εβδομαδιαίο ή ακόμα και ημερήσιο. Γι' αυτό, οι εκπαιδευτικοί αναζητούμε εναλλακτικές που να μπορούν να πραγματοποιηθούν ανεξαρτήτα από τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, στη δική μας περίπτωση, χρησιμοποιείται ένα πίνακας του Ισπανού ζωγράφου Diego Velazquez. Θα μπορούσε να είναι και κάποιος άλλος πίνακας κάποιου άλλου ζωγράφου αλλά ο Velazquez φαίνεται συνεπής στους νόμους της φυσικής. 

Πρόκειται για τον πίνακα «Las meninas» ή αλλιώς «Οι κυρίες των τιμών» που περιγράφει μια εποχή με βασιλιάδες και πριγκίπισσες. Ο τίτλος του δεν συνάδει με το περιεχόμενό του. Και αυτό γιατί το πιο εμφανές πρόσωπο του πίνακα δεν είναι μία εκ των κυριών των τιμών. Έτσι, άρχισε η σχετική αναζήτηση. Ποιοι απεικονίζονται, τι είναι όλοι αυτοί και κυρίως, πώς φωτιζόνται ο κάθε ένας από αυτούς; Και τελικά, ο Velazquez ήξερε φυσική;

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στην ηλιόλουστη Ελλάδα, τα πειράματα στην ενότητα του φωτός δεν είναι πάντα εφικτά. Συνοδεύοντας τα πειράματα με έναν πίνακα ζωγραφικής, οι μαθητές είναι σε θέση να μελετήσουν και να διακρίνουν τα φαινόμενα του φωτός. 

Βασικός σκοπός: Να μελετήσουν το φαινόμενο της ανάκλασης του φωτός και της δημιουργίας σκιών

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΠΕ) > Οπτική > Ανάκλαση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση- πρώτη επαφή με τον πίνακα
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Επεξεργασία- μελέτη του πίνακα
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Βιωματική φάση- αναπαράσταση του πίνακα
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα εκδηλώσεων- θεατρική σκηνή
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
1ος γνωστικός στόχος: Να συνδυάσουν τη δημιουργία σκιάς με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός
2ος γνωστικός στόχος: Να συνδυάσουν έννοιες της φυσικής με την τέχνη αλλά και την καθημερινή ζωή
Ψυχοκινητικός στόχος: Να ανακαλύψουν ομαδοσυνεργατικά τα κρυφά στοιχεία φυσικής του πίνακα
Στόχος ΤΠΕ: Αναζήτηση στο διαδίκτυο και επιλογή από πληθώρα πληροφοριών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φως, ανάκλαση, σκιές,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ με βιντεοπροβολέα, εργαστήριο Η/Υ, εκτυπωτής, σχοινί, καθρέφτες, φακοί, φωτογραφική μηχανή

Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Σαμαντά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.