Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;

3 ώρες

Βιωματική φάση- αναπαράσταση του πίνακα

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
omada_a_velazquez.pdf omada_v_velazquez.pdf omada_g_velazquez.pdf omada_d_velazquez.pdf

Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές προετοιμάζουν την αναπαράσταση του πίνακα επιλέγοντας τα κατάλληλα πρόσωπα, ρούχα (παρόλο που δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις ενδυματολογικές επιλογές), αντικείμενα αλλά και φωτεινές πηγές. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει άλλον τομέα. Έτσι η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει να επιλέξει ποιοι από τους συμμαθητές τους (και από άλλες ομάδες) θα ήταν οι κατάλληλοι για να μιμηθούν τα πρόσωπα του πίνακα. Η επιλογή τους βασίζεται σε εξωτερικά κριτήρια κυρίως χρώμα μαλλιών και ύψος (προσπαθώντας βέβαια να μην θίξουν ιδιαιτερότητες) . Η δεύτερη ομάδα, αναζητά στο βεστιάριο του σχολείου αλλά και στα αντικείμενα της τάξης, ρούχα και αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη αναπαράσταση του πίνακα. Η τρίτη ομάδα βρίσκει φωτεινές πηγές (φακούς και λάμπες) και συσκέφτεται σχετικά με το σημείο που θα πρέπει να σταθούν οι μαθητές- φωτεινές πηγές. Η τέταρτη ομάδα είναι η σκηνοθετική -συντονιστική καθώς πρέπει να ελέγχει αν η αναπαράσταση ανταποκρίνεται στη σκηνή του πίνακα ή πρέπει να γίνουν  αλλαγές. Αν κρίνει ότι δεν είναι σωστή η αναπαράσταση, προτείνει τις κατάλληλες αλλαγές. Τέλος, η τέταρτη ομάδα φωτογραφίζει τη σκηνή ώστε να αντιπαραβληθεί αργότερα η φωτογραφία με τον πίνακα και να γίνει ο κατάλληλος αναστοχασμός. 


Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Σαμαντά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1458