Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

Ιστορία (ΠΕ) (Άλλο)

Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Προσπάθεια προσέγγισης της τοπικής ιστορίας μέσα από τα μνημεία της Κομοτηνής. Χρονική, τοπική, ιστορική τοποθέτηση με βάση την ιστορική γραμμή, τους χάρτες, τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας μέσα στο δημόσιο σχολείο είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Η γνωριμία των παιδιών με τον τόπο τους και η γνώση της ιστορίας του αποτελεί μια ανάκγη του σύγχρονου σχολείου. Πέρα από τη γνώση του γενικού ιστορικού πλαισίου, οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση και της τοπικής τους ιστορίας. Οι περισσότεροι μαθητές σήμερα δε γνωρίζουν τα μνημεία της περιοχής τους, δεν κατανοούν την ιστορική συνέχεια των πραγμάτων στον τόπου τους και δε μπορούν συνδέσουν τις γενικότερες ιστορικές γνώσεις, που τους παρέχει το σχολείο, με το ιστορικό γίγνεσθαι του τόπου τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Άλλο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γεωγραφική τοποθέτηση-Χάρτες
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Ιστορική τοποθέτηση-ιστορική γραμμή
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Ιστορία και μύθοι σχετικά με το όνομα της πόλης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Τα ίχνη της ιστορίας και των ανθρώπων στην πόλη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Μια ακόμα ιστορία της πόλης.Τι έγινε το ποτάμι μας
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η σχολικη αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τον τόπο που ζούμε.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, και δημιουργίας
Να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη των γεγονότων και των πραγμάτων μέσα στα οποία ζουν.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
τοπική ιστορία, μνημεία, Ιστορική γραμμή, Χάρτες, μυθολογία, μύθοι, ιστορικά γεγονότα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Δήμου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.