Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Άλλο)

Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

1 ώρα

Γεωγραφική τοποθέτηση-Χάρτες

5λεπτά

Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν με τη σειρά πάνω στον παγκόσμιο, ευρωπαικό, εθνικό, περιφεριακό, νομού κάνοντας κάθε φορά ένα μεγαλύτερο ζουμ και εντοπίζοντας τον τόπο τους.


Παγκόσμιος χάρτης

Εντοπίζουμε την ήπειρο μας και την ονομάζουμε

Χάρτης Ευρώπης

Εντοπίζουμε τη χώρα μας και την ονομάζουμε

Ελλάδα

Η χώρα μας

Ν.Ροδόπης

Ο νομός μας

Κομοτηνή, η πόλη μας.


Η Κομοτηνή σε λίγες σειρές


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Δήμου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1503