Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Άλλο)

Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

1 ώρα

Ιστορική τοποθέτηση-ιστορική γραμμή

10λεπτά

Πάνω στην ιστορική γραμμή τα παιδιά εντοπίζουν τις σημαντικότερες χρονολογίες στην ιστορία της πόλης. Αποκτούν αίσθηση της ιστορικής διάρκειας του χρόνου και του αποτυπώματός του πάνω σε ένα γράφημα. 


Ιστορική Γραμμή

Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν την ιστορική και χρονική τοποθέτηση των γεγονότων πάνω σε απλές γραφικές παραστάσεις. Εντοπιζουν τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη.

Σημαντικές χρονικές στιγμές


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Δήμου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1504