Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Άλλο)

Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

1 ώρα

Μια ακόμα ιστορία της πόλης.Τι έγινε το ποτάμι μας

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ereyna.docx

Κομβικό σημείο στη διαμόρφωση της πόλης ήταν η εκτροπή τπυ χειμάρρου που τη διέρρε το 1970. Τα παιδιά γνωούν την ύπαρξη του και την αλλαγή που επέφερε στη μορφή της πόλης το σκέπασμα της κοίτης του. Μέσα από φωτογραφικό υλικό τα παιδιά συνειδητοποιούν την αλλαγή αυτή. Συζητούν, αντλούν ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα και συζήτηση με τους μεγαλύτερους στο σπίτι και την ευρύτερη οικογένεια.


Η πλημύρρα του 1960


Η πλημμύρα του1960


Ένα ποτάμι που μόνο προβλήματα έφερνα


Ένας χάρτης με το πριν και το μετά της εκτροπής του ποταμού


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Δήμου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1507