Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Άλλο)

Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

1 ώρα

Ιστορία και μύθοι σχετικά με το όνομα της πόλης

10λεπτά

Παράθεση μυθικών, λαογραφικών, ιστορικών απόψεων σχετικά με την ιστορία του ονόματος της πόλης


Το όνομα της πόλης

Οι τρεις εκδοχές για την προέλευση του ονόματος της Κομοτηνής

Το όνομα της πόλης


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Δήμου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1505