Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ

2 ώρες

Λύση της γραμμικής εξίσωσης αx+βy=γ

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_lysi_grammikis_exisosis_aesop.pdf

Σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζεται η αx+βy=γ σαν εξίσωση που αναζητούμε το πλήθος των λύσεών της. Δημιουργούμε ένα πρόβλημα και ζητάμε να εκφραστεί με αλγεβρικό τρόπο.

Στη συνέχεια ζητάμε απο ένα δοσμένο πλήθος ζευγών οι μαθητές να αποφασίσουν ποιά ζεύγη είναι λύσεις και ποιά όχι.Με κατάλληλες ερωτήσεις αποσαφηνίζουμε με ποιό κριτήριο αποφασίσουμε αν ένα ζεύγος είναι λύση ή όχι μιας εξίσωσης.

Με τη βοήθεια ενός ενσωματωμένου αρχείου λογισμικού αλλά και φύλλου εργασίας (προαιρετικά καθώς υπάρχουν καθοδηγητικές ερωτήσεις στο περιβάλλον του λογισμικού) οι λύσεις αναπαρίστανται σε σύστημα αξόνων σαν σημεία τα οποία ζητάμε απο τους μαθητές να ανακαλύψουν ότι βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία.

Ακολουθούν ερωτήσεις εμπέδωσης και αξιολόγησης του βαθμού διάδρασης του λογισμικού στους μαθητές.

Ένα δεύτερο ενσωματωμένο αρχείο λογισμικού βοηθά να αντιληφθούν οι μαθητές ότι οι συντεταγμένες των  άπειρων σημείων της ευθείας επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας.

 Στο τέλος της φάσης αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες ανατροφοδότησης και ελέγχου των βασικών εννοιών που στοχεύουμε να εμπεδώσουν οι μαθητές. Οι δραστηριότητες γίνονται μέσα απο τα διαδραστικά εργαλεία που παρέχει η πλατφόρμα αυτή του ΙΕΠ. 


Αριθμός αγνώστων

Ζητάμε πλήθος αγνώστων σε ένα μαθηματικό πρόλημα

Μετατροπή της έκφρασης σε εξίσωση

Ζητάμε το κείμενο πρόβλημα να εκφραστεί σαν μαθηματική εξίσωση

Επαλήθευση τιμών


Αποτύπωση λύσεων της γραμμικής εξίσωσης


Συντεταγμένες σημείου και σχέση με την εξίσωση ευθείας


Σημείο Α που κινείται στην 2x+y=6


Πλήθος λύσεων της 2x+y=6 (4 διαδοχικές ερωτήσεις, αναζητούμε τη σωστή απάντηση για κάθε μία)


Βασική θεωρία


Aνακεφαλαίωση των δραστηριοτήτων της α φάσης (8 διαδοχικές ερωτήσεις με δύο πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μία είναι σωστή)

8 διαδοχικές ερωτήσεις με δύο πιθανές απαντήσεις, όπου η μία είναι σωστή

Λύση εξίσωσης


Δημιουργός Σεναρίου: Αιμίλιος Βλάστος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1547