Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ

2 ώρες

Διαδραστική άσκηση -παιγνίδι

10λεπτά

Αυτή η φάση είναι προαιρετική, μπορεί να γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής ή να δοθεί το αρχείο ή το url και οι μαθητές να το κάνουν μόνοι τους στο σπίτι, καθώς δεν απαιτείται ο διδάσκων.

Εμφανίζεται ένα δυναμικό τετράγωνο σταθερού εμβαδού και ζητείται απο τους μαθητές να πληκτρολόγήσουν τις κατάλληλες κατακόρυφες και οριζόντιες ευθείες ώστε να πάρουν ένα νέο τετράγωνο που να περικλείει το αρχικό και να έχει τετραπλάσιο εμβαδό.

Όταν οι μαθητές πληκτρολογήσουν τους κατάλληλους αριθμούς σε κάθε κουτί εισαγωγής,ένα μήνυμα επιβεβαίωσης καθώς και το ζητούμενο τετράγωνο εμφανίζονται.

Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης του αρχικού τετραγώνου ώστε να συνεχιστεί η δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες- κανόνες χειρισμού αυτής της δραστηριότητας εμφανίζονται σαν κείμενο τόσο πρίν την εφαρμογή, όσο και ενσωματωμένες μέσα σε αυτή.


Βρές το τετράγωνο


Δημιουργός Σεναρίου: Αιμίλιος Βλάστος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1549