Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ

2 ώρες

Αναπαραστάσεις των λύσεων της εξίσωσης αx+βy=γ

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_morfes_grammikis_exisosisaesop.pdf

Όπως είδαμε στη φάση 1 η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ έχει άπειρα ζεύγηλύσων που αναπαριστούν μια ευθεία. Στην δεύτερη φάση με ένα διαδραστικό ενσωματωμένο αρχείο λογισμικού οι μαθητές θα ανακαλύψουν τις διάφορες μορφές της ευθείας (πλάγια που τέμνει τους άξονες, πλάγιες που διέρχονται απο την αρχή των αξόνων, κατακόρυφες και οριζόντιες).

Ο σκοπόςτης παρούσας φάσης είναι να συσχετίζουν την ιδιαίτερη μορφή της εξίσωσης αx+βy=γ με το είδος της ευθείας.
 

Αρχικά οι μαθητές διερευνούν αυτές τις συσχετίσεις με τη βοήθεια του μαθηματικού λογισμικού, στη συνέχεια ελέγχουν και αξιολογούν τα αποτελέσματα διάδρασης,  μέσα απο τα δομικά διαδραστικά εργαλεία της παρούσης πλατφόρμας. 


Διάδραση με το λογισμικό για τις διάφορες μορφές ευθείας


Κατακόρυφες-οριζόντιες ευθείες

Απαιτείται πριν την δραστηριότητα η διάδραση με το αρχείο geogebra

Πλάγιες ευθείες


0x+0y=k (2 ερωτήσεις)


παράλληλες ευθείες


Δημιουργός Σεναρίου: Αιμίλιος Βλάστος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η γραμμική εξίσωση αx+βy=γ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1548