Η αποστολή της Rosetta: προσγείωση σε κομήτη με ελεύθερη πτώση.

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η αποστολή της Rosetta: προσγείωση σε κομήτη με ελεύθερη πτώση.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές μαθαίνουν για ένα σημαντικό επίτευγμα του ανθρώπου -το οποίο πραγματοποήθηκε πέρυσι- την προσεδάφιση ενός ρομποτικού συστήματος για πρώτη φορά στα χρονικά σε έναν κομήτη. Οι μαθητές  συνδέουν αυτό το γεγονός με το φαινόμενο της ελεύθερης πτώσης και της ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης. Οι μαθητές εργάζονται τόσο με προσομοιώσεις όσο και με τις θεωρητικές σχέσεις που έχουν μάθει. Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στο δεύτερο κεφάλαιο της Φυσικής Α Λυκείου (σχολικό βιβλίο Φυσικής Α Λυκείου, Βλάχος, Γραμματικάκης, Καραπαναγιώτης, Περιστερόπουλος, Τιμοθέου).

Η πρώτη φάση του σεναρίου εισάγει τους μαθητές στο πρόβλημα (20 λεπτά). Στη δευτερη φάση οι μαθητές  συλλέγουν δεδομένα από το διαδίκτυο (25 λεπτά). Στη τρίτη φάση οι μαθητές δουλεύουν με προσομοιώσεις (45 λεπτά) ενώ στην τέταρτη φάση λύνουν αναλυτικά το πρόβλημα μέσα από διαδοχικές ερωτήσεις-παρατηρήσεις (45 λεπτά). Στη τρίτη και τέταρτη φάση οι μαθητές δουλεύουν και αξιολογούνται με τη βοήθεια φύλλων εργασίας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο αυτό βασίζεται στην πρόσφατη αποστολή της Rosetta από την Ευρωπαϊκή ομάδα Διαστήματος (ESA). Το ταξίδι της Rosetta στο διάστημα και η προσεδάφιση του ρομπότ Philae στον κομήτη 67P μας δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσουν οι μαθητές μας τις εξισώσεις κίνησεις για ελεύθερη πτώση και ομαλά επιβραδυνόμενη και να βρουν την επιτάχυνση της βαρύτητας του κομήτη με δύο διαφορετικές μεθόδους (προσομοιώσεις και θεωρητική προσέγγιση).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Δυνάμεις και Κινήσεις > Ελεύθερη πτώση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στο πρόβλημα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Υπολογιστών
Συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Υπολογιστών
Προσομοιώσεις για εύρεση επιτάχυνση της βαρύτητας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Υπολογιστών
Λύνοντας αναλυτικά το πρόβλημα, τελική συζήτηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να μάθουν να ερευνούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση
Οι μαθητές να μάθουν να συνεργάζονται
Να μπορούν να ψάχνουν και να βρίσκουν αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο
Να ανακαλύψουν τις κινήσεις (ελεύθερη πτώση, ομαλά επιβραδ.) μέσα από προσομοιώσεις
Να βρουν την επιτάχυνση της βαρύτητας με διαφορετικούς τρόπους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φυσική, ελεύθερη πτώση, κομήτης, επιτάχυνση της βαρύτητας,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές, Interactive Physics

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αποστολή της Rosetta: προσγείωση σε κομήτη με ελεύθερη πτώση.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.