Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η αποστολή της Rosetta: προσγείωση σε κομήτη με ελεύθερη πτώση.

3 ώρες

Προσομοιώσεις για εύρεση επιτάχυνση της βαρύτητας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fillo_inter_phys.pdf

Οι μαθητές εξακολουθούν και δουλεύουν σε ομάδες και ειδικότερα σε αυτή την φάση δουλεύουν με το πρόγραμμα προσομοίωσης "Interactive Physics", το οποίο προσφέρεται δωρεάν από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (φωτόδεντρο). Ακολουθώντας το φύλλο εργασίας οι μαθητές πειραματίζονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα βάζοντας αρχικά διάφορα σώματα να συγκρούονται, να πέφτουν, το ένα σώμα να κινείται και το άλλο να είναι ακίνητο κτλ. Έπειτα προσπαθούν να προσομοιώσουν την πτώση του Philae. Δοκιμάζουν διαφορετικές τιμές για την επιτάχυνση της βαρύτητας και παρατηρούν τον χρόνο αναπηδήσεων του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσομοιώσουν την κίνηση ενός σώματος που πέφτει στη γη, σε έναν κομήτη, γενικά σε ένα ουράνιο σώμα το οποίο έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτάχυνση της βαρύτητας. Αλλάζουν επίσης τιμές στις μάζες των σωμάτων. Ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας καταλήγουν σε μια προσομοίωση με πολύ μικρή επιτάχυνση της βαρύτητας όπου οι αναπηδήσεις διαρκούν περισσότερη ώρα από ότι στις προηγούμενες προσομοιώσεις.  Επίσης εμφανίζουν στην επιφάνεια εργασίας του interactive physics  τις γραφικές παραστάσεις της θέσης του σώματος καθώς πέφτει με τον χρόνο και την ταχύτητα του (κατακόρυφη συνιστώσα) με τον χρόνο.

Μέσα από τις προσομοιώσεις οι μαθητές παρατηρούν την εξέλιξη της κίνησης και μάλιστα μεταβάλλοντας τις παραμέτρους του προβλήματος (μάζες, διαστάσεις σωμάτων, επιτάχυνση βαρύτητας) βλέπουν τις διαφορές που πιθανόν προκύπτουν. Επίσης μέσα από τις γραφικές παραστάσεις φυσικών μεγεθών οι οποίες δημιουργούνται καθώς εξελίσσεται η προσομοίωση οι μαθητές ταυτοποιούν τι κίνηση κάνει το σώμα.

 

 

 

 


επιτάχυνση g=9.81 m/s^2


Σε αυτή την προσομοίωση οι μαθητές αφήνουν ένα σώμα να πέσει πάνω σε ένα άλλο μεγαλύτερο μέσα σε ομογενές βαρυτικό πεδίο όπως της γης.

επιτάχυνση g=1 m/s^2


Σε αυτή τη προσομοίωση οι μαθητές αφήνουν ένα σώμα να πέσει σε ένα άλλο μεγαλύτερο σε ομογενές βαρυτικό πεδίο με μικρότερη επιτάχυνση της βαρύτητας από αυτό της γης (προηγούμενο).

επιτάχυνση g=10^(-3) m/s^2


Προσομοίωση με ακόμα πιο μικρή επιτάχυνση της βαρύτητας σε σχέση με τις δυο προηγούμενες προσομοιώσεις (ομογενές πεδίο).

πλανητική αλληλεπίδραση


Σε αυτή την προσομοίωση οι μαθητές έχουν ενεργοποιήσει την πλανητική αλληλέπιδραση ανάμεσα στα δύο σώματα.

Από το φωτόδεντρο το λογισμικό Interactive Physics (2005)


Πλανητική αλλ/ση


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αποστολή της Rosetta: προσγείωση σε κομήτη με ελεύθερη πτώση.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1593