Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η αποστολή της Rosetta: προσγείωση σε κομήτη με ελεύθερη πτώση.

3 ώρες

Λύνοντας αναλυτικά το πρόβλημα, τελική συζήτηση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fillo_analytikwn_praxewn.pdf

Οι μαθητές από την προηγούμενη διδακτική ώρα έχουν ανακαλύψει τι κίνηση κάνει ο Philae καθώς πέφτει στον κομήτη 67P. Χωρισμένοι σε ομάδες ακολουθούν το φύλλο εργασίας που τους δίνεται χωρίζοντας την τροχιά του Philae σε επιμέρους κινήσεις. Με βάση τα δεδομένα από την δεύτερη φάση που έχουν συλλέξει από το διαδίκτυο μπορούν να βρουν την επιτάχυνση της βαρύτητας του κομήτη. Εάν οι μαθητές χρησιμοποιήσουν πχ την πρώτη αναπήδηση του Philae βρίσκουν g=1. *10-4m/s2 για το πρώτο μισό όπου θεωρούν ότι η κίνηση είναι ομαλά επιβραδυνόμενη (g σταθερό). Όταν τελειώσουν τις πράξεις οι ομάδες συζητάνε μεταξύ τους τα αποτελέσματα που βρήκαν.

Επίσης οι μαθητές κάνουν μια πολύ χρήσιμη σύγκριση αν η πτώση του Philae γινόταν στη γη και εκτιμούν τον χρόνο αναπηδήσεων στον πλανήτη μας. Eννοείται ότι παραμένουν όλες οι παράμετροι ίδιες, το μόνο που αλλάζει είναι το g.


Τελική συζήτηση - ανασκόπηση


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αποστολή της Rosetta: προσγείωση σε κομήτη με ελεύθερη πτώση.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1594