Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ - Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ '21

2 ώρες

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ !

5λεπτά
 

Στόχος κατά τη διδασκαλία του μαθήματος ήταν η πολυπρισματική προσέγγιση της ύλης ώστε, μέσα από την ομαδοσυνεργατική οργάνωση του μαθήματος, οι μαθητές μας να αναπτύξουν την ιστορική σκέψη και γνώση. Προσπάθησαν να αξιοποιήσω  σε κάθε περίπτωση τις γραπτές και εικαστικές πηγές, αλλά και τις νέες τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό προσπάθησα να δημιουργήσω  ένα πλαίσιο διερευνητικής μάθησης.

Με την χρήση του λογισμικού της ιστοεξερεύνησης  καθώς και με τη διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από τις πηγές,  ενθάρρυνα τους μαθητές στην αναζήτηση των λόγων που κρύβονται πίσω από τη διαφορετική αποτίμηση των γεγονότων . Συνεπώς, η ανάπτυξη και η άσκηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών προκύπτει φυσιολογικά, ως αποτέλεσμα της παραβολής των ποικίλων θέσεων, την αναζήτηση των κινήτρων τους και του διαλόγου που αναπτύσσεται αναφορικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ιστορικών πηγών.Ο δάσκαλος είναι το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη του συντονισμού και της καθοδήγησης των μαθητών του. Ιδιαίτερα εποικοδομητική είναι η αναζήτηση υλικού με διαφορετικές οπτικές, καθώς έτσιεπιτυγχάνεται η πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορικής ύλης και οι νεαροί ερευνητές δοκιμάζονται στην κριτική επεξεργασία της ιστορικής πληροφόρησης.

Πλεονεκτήματα της χρήσης των λογισμικών πάνω στα οποία συνεργάστηκαν οι μαθητές μου είναι:

- Προσελκύουν το ενδιαφέρον τωνμαθητών.

- Προκαλούν ποικιλία ερεθισμάτων.

- Συμβάλλουν στην κατανόηση και την εμπέδωση της ύλης.

- Συμβάλλουν αποφασιστικά στην οργάνωσητης ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

- Προωθούν τη διερευνητική μάθηση(π.χ. η επίσκεψη στο διαδίκτυο).

- Καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη και τη φαντασία των μαθητών.

Όσο αφορά το πρόγραμμα ΖUNAL είναι ένα πρόγραμμα ιστοεξερεύνησης, μια δομημένη διερευνητική δραστηριότητα. Το θετικό στοιχείο του είναι ότι ο μαθητής γνωρίζει πια ολόκληρο το εκπαιδευτικό σενάριο  (στόχους διδασκαλίας, μέσα , εργαλεία..) και όχι μόνο το φύλλο εργασίας. Ο ρόλος του δασκάλου   είναι διαμεσολαβητικός !


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ - Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ '21» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1617