Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.

3 ώρες

Συντακτική επεξεργασία του κειμένου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3i_fasi.docx koino_fyllo_ergasias.docx

Οι μαθητές είναι τώρα χωρισμένοισε 3 ομάδες με διακριτούς ρόλους.

Η 1η ομάδα αναλαμβάνει το χωρισμό των προτάσεων (Κύριες-Δευτερεύουσες). Εντοπίζεισυνδέσμους που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις και αναφορικές αντωνυμίες. Εντοπίζει επίσης τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς κάθε μορφής.

Η 2η ομάδα εντοπίζει τα ρήματα, τα υποκείμενα και ό,τι συμπληρώνει τα ρήματα.

Η 3η ομάδα εντοπίζει τους ονοματικούς προσδιορισμούς, διακρίνοντάς τους σε ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους.

Για να εργαστούν χρησιμοποιούν:

  1. Το Διαδίκτυο (προτεινόμενη ιστοσελίδα)
  2. Το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word)

 

  • Ελέγχουν τις γνώσεις τους στο συντακτικό παίζοντας ένα παιχνίδι, σχεδιασμένο από τη διδάσκουσα με το πρόγραμμα Hot Potatoes.

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/course/view.php?id=4396   (Οι ασκήσεις βρίσκονται στο «Θέμα 10»)

 

  • Οι μαθητές όλων των ομάδων συμπληρώνουν ένα κοινό φύλλο εργασίας,  που θα είναι διαθέσιμο και στα Google Docs για αυτόματη διόρθωση από το διδάσκοντα

[ https://drive.google.com/drive/folders/0B-UBsqwyrhLyeFJEOEhFLWJwSU0]

Και στην ηλεκτρονική μας τάξη στο

[https://www.edmodo.com/home#/group?id=14416241&sub_view=folders]


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1625