Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.

3 ώρες

Γλωσσική εξομάλυνση-Μετάφραση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1i_fasi.docx

(Έχει προηγηθεί η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της ενότητας)

Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες, οι ομάδες των «γλωσσολόγων», με τυχαία σειρά. Στην προκειμένη περίπτωση, για παράδειγμα, εφαρμόζεται ο χωρισμός με βάση την προτίμηση σε τέσσερα, ενδεικτικά για κάθε ομάδα, χρώματα:

Αγγλόφωνοι (μπλε)

Γαλλόφωνοι (κόκκινο)

Ισπανόφωνοι (κίτρινο)

Ιταλόφωνοι (πράσινο)

Στόχος της δραστηριότητας είναι να συνδέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες λατινικές λέξεις του κειμένου με αντίστοιχες ευρωπαϊκών γλωσσών για να εξοικειωθούν με το λεξιλόγιο.


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ενότητα 14 (XIV): Γλωσσική-Λεξιλογική προσέγγιση, επεξεργασία και γραμματικής ανακεφαλαίωση.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1623