Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

ΟΙ δραστηριότητες που ακολουθούν στο σενάριο εκτελούνται διαδοχικά σε 4 διδακτικές ώρες με την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και την παρότρυνση- καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές είναι της Γ΄ Λυκείου και είναι εξοικειωμένοι με το εργαστήριο πληροφορικής, διαθέτουν βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/ Υ και περιήγησης στο διαδίκτυο.Επίσης το εργαστήριο είναι είναι εξοπλισμένο και διαθέτει internet ή mozilla firefox και έχει εγκατεστημένα τα προγράμματα επεξεργαστή κειμένου και παρουσίασης,Τέλος ο καθηγητής πληροφορικής έχει ήδη εγκατεστημένο το λογισμικό centennia και έχει ενημερώσει τους μαθητές για τα βασικά χαρακτηριστικά και τη χρήση του.Οι μαθητές του τμήματος είναι 20 και έχουν ήδη χωριστεί σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Οι ομάδες είναι ανομοιογενείς ως προς  το φύλο και την  επίδοσή τους και έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο( π.χ. Χειριστής, συλλέκτης πληροφορικών, φιλόλογος, επόπτης και υπεύθυνος παρουσίασης- ομιλητής).Ολες οι ομάδες την 1η ώρα θα εργαστούν ταυτόχρονα με το ίδιο φύλλο εργασίας, ενώ τη 2η και 3η ώρα η κάθε ομάδα θα δουλέψει με ξεχωριστό φύλλο εργασίας με αντικείμενο διαφορετική ενότητα της ελληνικής επανάστασης του 1821. Τέλος την 4η ώρα θα εργαστούν πάλι ταυτόχρονα με το ίδιο φύλλο εργασίας. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το συγκεκριμένο σενάριο επιδιώκει να αναπτύξει την ιστορική σκέψη και την ιστορική συνείδηση των μαθητών της Γ΄τάξης του Λυκείου. Να μελετήσουν τα γεγονότα μέσα από την εξέταση  και τη θεώρηση των αιτιών - αποτελεσμάτων.Να αναλύσουν, να διερευνήσουν τη δράση των ανθρώπων - πρωταγωνιστών σε συγκεκριμένες καταστάσεις και να διαμορφώσουν αξίες και στάσεις υπεύθυνης προσωπικότητας στο παρόν - μέλλον. Τέλος επιδιώκει να αποκτήσει - ιδιαίτερα  ο μαθητής της Γ΄Λυκείου και αυριανός πολίτης- την επίγνωση ότι η διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου στηρίζεται στο παρελθόν αλλά και την αντίληψη  ότι το σύγχρονο ιστορικό "γίγνεσθαι" συνδέεται άμεσα με τη ζωή του επιδιώκοντας να προετοιμάσει υπεύθυνους πολίτες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1η φάση: αναζήτηση αιτιών της ελλ. επανάστασης.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου
2η φάση:αναζήτηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου
3η φάση: παρουσίαση,συζήτηση, προβληματισμός.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Α) Γνωστικοί:προβληματισμός των αιτιών του 1821,αξιολόγηση και διερεύνηση του ρόλου των προσώπων.
Β)Παιδαγωγικοί:αναλυτική και συνθετική ικανότητα, συνεργατικότητα,κριτική θεώρηση, διερεύνηση .
Γ)Τεχνολογικοί:οι Τ.Π.Ε ως εργαλεία μάθησης, εύκολη πρόσβαση σε πηγές,αναζήτηση, αξιολόγηση, ψηφιακ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ιστορικά γεγονότα, α'ιτια, αποτελέσματα, συγκυρίες, ηγέτες, Επανάσταση, ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο και εφοδιασμένο με τα κατάλληλα προγράμματα, σχολικό εγχειρίδιο,βιντεοπροβολέας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΩΝΗ ΓΙΑΜΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.