Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές

2 ώρες

Αφόρμηση - Περίπατος στο διαδίκτυο

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
opinions.pdf

Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να είναι ο υπολογιστής ανοικτός και να προβάλεται η οθόνη του (ή εναλλακτικά να λειτουργεί ο διαδραστικός πίνακας). Επίσης έχει φροντήσει να έχει φέρει μαζί του ένα φύλλο αλουμινίου από αυτό που χρησιμοποιούμε στα τρόφιμα και να υπάρχει διαθέσιμο υδροχλωρικό οξύ και ένα ποτήρι ζέσεως. Ύστερα:

  1. Δίνει στους μαθητές ένα κομμάτι αλουμινίου και τους ζητά να κόψουν από αυτό το μικρότερο κομμάτι αλουμινίου που μπορούν. Τους ρωτά, αν αυτό είναι το μικρότερο κομμάτι αλουμινίου που μπορεί να υπάρξει.
  2. Ζητά από ένα μαθητή να έλθει στον υπολογιστή (ή το διαδραστικό πίνακα), να ανοίξει τον περιηγητή διαδικτύου και χρησιμοποιώντας γνωστή μηχανή αναζήτησης να αναζητήσει εικόνες με βάση τις λέξεις-κλειδιά "δομή ύλης εικόνες". Μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιείσει τους αγγλικούς όρους "matter structure pictures".
  3. Υποδεικνύει στο μαθητή να προβάλει 2-3 εικόνες που κατά την τη γνώμη του (του εκπαιδευτικού) εισηγούνται την άποψη ότι η ύλη αποτελείται από σωματίδια (άτομα - μόρια).
  4. Ζητά από ένα άλλο μαθητή να έλθει στον υπολογιστή (ή το διαδραστικό πίνακα) και να κάνει αναζήτηση με βάση τις λέξεις-κλειδιά "electron microscope pictures atoms". Λέει λίγα λόγια στους μαθητές για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και τη διαφορά του με το κοινό οπτικό μικροσκόπιο.
  5. Υποδεικνύει στο μαθητή να προβάλει 2-3 εικόνες που δείχουν που δείχνουν την την ατομική και μοριακή οργάνωση της ύλης.
  6. Ζητά από ένα τρίτο μαθητή να έλθει στον υπολογιστή (ή το διαδραστικό πίνακα) και να κάνει αναζήτηση με βάση τις λέξεις-κλειδιά "chemical reaction animation youtube".
  7. Υποδεικνύει στο μαθητή να επιλέξει και να προβάλει ένα βίντεο που κατά τη γνώμη του (του εκπαιδευτικού) εισηγείται την άποψη ότι οι χημικές μεταβολές είναι αποτέλεσμα διαφορετικών τρόπων συνάρθρωσης των δομικών σωματιδίων της ύλης.
  8. Ζητά από τους μαθητές να συπληρώσουν το Φύλλο εργασίας 1.

Αναζήτηση εικόνων


Αναζήτηση βίντεο


Δημιουργός Σεναρίου: Μπαζάνος Παντελεήμων (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1671