Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές

2 ώρες

Δουλεύοντας με τα αυτοσχέδια εργαλεία

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
tools.pdf

Οι ομάδες επανασυγκροτούνται όπως ήταν στη ΦΑΣΗ 2. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει στη διάθεσή της ένα "αντιδραστήρα", 10 λευκά μπαλλάκια και 10 πορτοκαλί μπαλάκια όπως κατασκευάστηκαν στη ΦΑΣΗ 2. Επίσης πρέπει να έχει φωτοτυπίες του ΦΕ1 σε επαρκή αριθμό.

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να εξηγήσει την καλή χρήση των εργαλείων για την αποφυγή ζημιών.

Ζητάει από τους μαθητές να εργαστούν σύμφωνα με το Φύλλο Εργασίας 1.


Ερώτηση 1


Ο "αντιδραστήρας" σε λειτουργία


Δημιουργός Σεναρίου: Μπαζάνος Παντελεήμων (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1674