Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές

2 ώρες

Δουλεύοντας με προσομοιώσεις

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
simulation.pdf

Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να είναι ανοικτοί οι υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής και να έχει σε επαρκή ποσότητα φωτοτυπίες του ΦΕ1. Τοποθετεί τους μαθητές ανά 2 (ή κατά την κρίση του) σε κάθε υπολογιστή και τους ζητά να εργαστούν σύμφωνα με το Φύλλο Εργασίας 1.


Προσομοίωση χημικών αντιδράσεων


Ερώτηση 1


Ερώτηση 2


Ερώτηση 3


Ερώτηση 4


Δημιουργός Σεναρίου: Μπαζάνος Παντελεήμων (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομή της ύλης και χημικές μεταβολές» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1673