Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια

3 ώρες

Κοινοποίηση θέματος - Έναυσμα - Εισαγωγή

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
h_ypothesi.docx

Προβάλλουμε με τη βοήθεια του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα στην ολομέλεια της τάξης, εικόνες βακτηρίων με εντυπωσιακές χρώσεις για να μελετηθούν σε μικροσκοπικό επίπεδο. Αυτή η παρουσίαση θα αποτελέσει την αφόρμηση (έναυσμα) για την εξέλιξη του μαθήματος προκειμένου να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών. Ζητούμε από τους μαθητές να εκφράσουν την άποψή τους για τα βακτήρια, βάσει της εμπειρίας τους αλλά και των προϋπαρχουσών γνώσεών τους.


Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια!

Πρόκειται για παρουσίαση (pptx) με εικόνες από μικροσκόπιο σάρωσης που χρησιμοποιούμε ως έναυσμα/αφόρμηση για τη διδασκαλία της ενότητας

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1777