Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια

3 ώρες

Αξιολόγηση - Εργασία στο σπίτι

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
stayrolexo.docx

   Για την αξιολόγηση των μαθητών αλλά και της διδασκαλίας μας καλούμε τους μαθητές να συμπληρώσουν το σταυρόλεξο που έχουμε δημιουγήσει με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού Hot Potatoes 6.0.5. To σταυρόλεξο είναι αποθηκευμένο σε αρχείο " .html" στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή αλλά το μοιράζουμε και σε φύλλο εργασίας - φύλλο αξιολόγησης στις ομάδες των μαθητών.

Αναθέτουμε ομαδικές εργασίες με θέμα την ασθένεια που προκαλεί κάποιο βακτήριο. Για την υποστήριξη των εργασιών, κατευθύνουμε τους μαθητές να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: "Συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω κάποιου φυλλομετρητή και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: www.edmodo.com/ . Να κάνετε εγγραφή ως μαθητής χρησιμοποιώντας κάποιον δικό σας (προσωπικό) κωδικό. Στη συνέχεια θα πληκτρολογήσετε τον κωδικό «a7yz2m» προκειμένου να συμμετέχετε στην ομάδα "Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο" που έχει δημιουργηθεί για την υποστήριξη των εργασιών σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα είναι απαραίτητο να έχετε προσκομίσει υπογεγραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα σας την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή σας. Επίσης, η εγγραφή σας στην πλατφόρμα είναι ελεύθερη για 2 εβδομάδες. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, καθυστερήσετε να εγγραφείτε, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, αλλά θα περιμένετε να γίνει αποδεκτό το αίτημά σας για συμμετοχή στην ομάδα".

  


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1781