Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια

3 ώρες

Η δομή του προκαρυωτικού κυττάρου

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
i_domi_ton_vaktirion.docx

Ζητούμε από τους μαθητές να συνδεθούν στο διαδίκτυο (εφόσον η παρέμβαση λαμβάνει χώρα στην Αίθουσα Πληροφορικής) ή συνδεόμαστε στο διαδίκτυο. Ανοίγουμε έναν φυλλομετρητή και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση: http://mysciences-2010.blogspot.gr/2010/10/blog-post_3038.html (Τι είναι τα βακτήρια;). Καθοδηγούμε ώστε να επαναλάβουν τη διαδικασία με τη διεύθυνση: https://sites.google.com/site/bakthriologia/bakteria (Βακτήρια).

Αφού διαβάσουν τα σχετικά κείμενα, τους καλούμε να απαντήσουν  στις ερωτήσεις που ακολουθούν (δραστηριότητα 3).

 Κατευθύνουμε τους μαθητές ώστε να κατασκευάσουν πίνακα με τα χαρακτηριστικά (δομικά και λειτουργικά) των βακτηρίων. Τους καλούμε να συγκρίνουν την απάντησή τους με αυτή που έδωσαν στην Ερώτηση 1 της υπόθεσης.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Όλη η αλήθεια για τα βακτήρια» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1778