Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Μία απόπειρα δωροδοκίας

3 ώρες

Ιστορικό πλαίσιο και εξομάλυνση του κειμένου

45λεπτά

         Κατά την πρώτη φάση του σεναρίου, αξιοποιείται αρχικά το χρονολόγιο, προκειμένου να επιτευχθεί μια ομαλή ένταξη του ήρωα του προς ανάγνωση περιστατικού της ενότητας 36 στον χρόνο και τον χώρο δράσης του. Ο εκπαιδευτικός κάνει μια γρήγορη προσπέλαση των σημαντικότερων γεγονότων της ρωμαϊκής δημοκρατίας, για να σταθεί στο Μάριο Κούριο Δεντάτο και να αναφερθεί τόσο στο βίο του, όσο και στα ιστορικά γεγονότα στα οποία πρωτοστάτησε.

        Έχοντας εντάξει το αφήγημα στο χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει, ο εκπαιδευτικός περνάει στην παρουσίαση του κειμένου, η οποία περιλαμβάνει την ανάγνωση, την σταδιακή συντακτική ανάλυση - ξεκινώντας από τους βασικούς όρους για να περάσει στους πιο πολύπλοκους -, την επιλεκτική γραμματική αναγνώριση, τη λεξιλογική ανάλυση και τέλος τη μετάφραση. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης επιλέγονται όροι για να συνδεθεί η παλιά γνώση με τη νέα και να αναδειχθούν ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της λατινικής με τις ευρωπαϊκές γλώσσες και την αρχαία ελληνική, μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν ερωτήσεις κλειστού τύπου. 


Σημαντικοί χρονικοί σταθμοί της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (509 π.Χ. - 31 π.Χ.)


Παρουσίαση του κειμένου


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μία απόπειρα δωροδοκίας » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1896