Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Μία απόπειρα δωροδοκίας

3 ώρες

Διερεύνηση συντακτικών φαινομένων

45λεπτά

          Κατά τη δεύτερη φάση του σεναρίου, οι μαθητές αξιολογούνται ως προς την κατανόηση και τη δυνατότητα μετάφρασης του κειμένου με ασκήσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε. Στη συνέχεια, μέσω της επαγωγικής μεθόδου, διερευνούν τα συντακτικά φαινόμενα της ενότητας (τελικές προτάσεις, προσδιορισμός του σκοπού) και ανακαλύπτουν τη θεωρία, η οποία τους δίνεται ολοκληρωμένη στον υπερσύνδεσμο "Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα". Στο τέλος της δεύτερης φάσης εφαρμόζουν στην πράξη την θεωρία για τους άλλους τρόπους εκφοράς του σκοπού μέσω της διαδραστικής δραστηριότητας που προσφέρει η βιντεοπροβολή.


Μεταφραστικές δοκιμές


Άσκηση παρατηρητικότητας


Λίγη παρατηρητικότητα ακόμη!


Θεωρία συντακτικού

Διαβάστε την θεωρία για τις δευτερεύουσες τελικές προτάσεις.

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα, Υπουργείου Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων

Ας δουμε με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να δηλωθεί ο σκοπός.

Αντιστοιχίστε την κάθε πρόταση με την εκφορά της.

Οι τρόποι εκφοράς του προσδιορισμού του σκοπού


Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ένας επιτάφιος λόγος για τον Καίσαρα!

Παρακολουθήστε το βίντεο που αναφέρεται στον επιτάφιο λόγο που εκφώνησε στα λατινικά ο Μάρκος Αντώνιος, φίλος του Ιούλιου Καίσαρα, και αναζητήστε άλλους τρόπους εκφοράς του σκοπού για την πρόταση που επισημαίνεται με σελιδοδείκτη.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μία απόπειρα δωροδοκίας » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1897