Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

3 ώρες

Παρουσίαση του περιβάλλοντος Scratch 2.0

15λεπτά

Πριν ξεκινήσει η παρουσίαση των εντολών εάν...τότε... και εάν...τότε...αλλιώς... θα γίνει μια επανάληψη στους μαθητές για το περιβάλλον εργασίας Scratch 2.0. Θα παρουσιαστούν τόσο το αρχικό περιβάλλον εργασίας όσο και το σχεδιαστικό περιβάλλον του προγράμματος. Θα παρουσιαστούν εκείνες μόνο οι εντολές που πρόκεται να χρησιμοποιηθούν. 


1.1 Περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας Scratch 2.0

Αναλυτική περιγραφή των χώρων του περιβάλλοντος εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σεναρίου.

1.2 Περιγραφή του περιβάλλοντος σχεδίασης του Scratch 2.0

Αναλυτική περιγραφή των χώρων του περιβάλλοντος εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σεναρίου

1.3 Ασκήσεις Κατανόησης - 1

Σύρετε και αφήνετε στην κατάλληλη θέση το αντικείμενο.

1.4 Ασκήσεις Κατανόησης - 2


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1908