Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

3 ώρες

Δημιουργία Διαδραστικού Παιχνιδιού

75λεπτά
Φύλλα Εργασίας
2015-09-10-fyllo_ergasias.pdf

Αυτά τα οποία έμαθαν οι μαθητές στις προηγούμενες δυο ενότητες θα τα εφαρμόσουν στην πράξη κατασκευάζοντας ένα παιχνίδι, συγκεκριμένα ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου.

Στο παιχνίδι θα υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο κάθε φορά που θα κάνει κλικ επάνω του ο μαθητής, ο ποδοσφαιριστής θα μετακινείται κατά δέκα βήματα. Στο κέντρο του γηπέδου θα είναι μια μπάλα την οποία όταν χτυπάει ο ποδοσφαιριστής θα μετακινείται κατά δέκα βήματα. Όταν η μπάλα περάσει την γραμμή του τέρματος και μπαίνει γκολ, ο ποδοσφαιριστής θα αναφωνεί γκολ και στη συνέχεια τόσο η μπάλα όσο και ο ποδοσφαιριστής θα παίρνουν τις αρχικές τους θέσεις.


4.4 Αντικείμενο: Μπάλα, Σενάριο-1


4.5 Αντικείμενο: Ποδοσφαιριστής, Σενάριο-1


4.6 Αντικείμενο: Ποδοσφαιριστής, Σενάριο-2


4.7 Αντικείμενο: Μπάλα, Σενάριο-2


4.8 Αντικείμενο: Μπάλα, Σενάριο-3


4.9 Αντικείμενο: Ποδοσφαιριστής, Σενάριο-3


4.1 - Σχεδιασμός γηπέδου

Σχεδιάστε το γήπεδο από το σχεδιαστικό περιβάλλον του Scratch.

4.2 - Σχεδιασμός Ποδοσφαιριστή


4.3 - Σχεδιασμός Μπάλας


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1911