Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

3 ώρες

Παρουσίαση της εντολής εάν...τότε…αλλιώς....

30λεπτά

Στην τρίτη φάση οι μαθητές θα μάθουν για την εντολή εάν…τότε…αλλιώς.... Πρώτα παρουσιάζετε ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινότητα του σχολείου για την εντολή εάν…τότε…αλλιώς....

Για παράδειγμα, υπάρχει ένας μαθητής που θέλει να αγοράσει κάτι από το κυλικείο και δεν θυμάται εάν έχει ενάμιση ή ένα ευρώ στην τσάντα του. Έτσι πηγαίνοντας προς την τσάντα του να πάρει τα χρήματα σκέφτεται ότι εάν έχει ενάμιση ευρώ τότε θα αγοράσει ένα τοστ που κοστίζει ενάμιση ευρώ, αλλιώς θα αγοράσει μια τυρόπιτα που κοστίζει ένα ευρώ. 

Στη συνέχεια παρουσιάζετε την σύνταξη της εντολής στο Scratch 2.0. Αμέσως μετά παρουσιάζετε το εικονίδιο που αντιστοιχεί σε αυτή την εντολή στο Scratch 2.0 καθώς και πως γίνεται η σύνθεση της συνθήκης. Επιπλέον δίνεται ένα παράδειγμα στο Scratch 2.0 και στη συνέχεια γίνεται αναλυτική επεξήγηση. Τέλος για να ολοκληρωθεί η τρίτη φάση συμπληρώνονται από τους μαθητές κάποιες ασκήσεις κατανόησης της εντολής εάν…τότε…αλλιώς....


3.2 Παρουσίαση, σύνταξη, επεξήγηση και εικονίδιο της εντολής εάν ... τότε ...αλλιώς... στο Scratch 2.0


3.1 Παράδειγμα από την καθημερινότητα του σχολείου


3.3 Ασκήσεις Κατανόησης - 1


3.4 Ασκήσεις Κατανόησης - 2


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1910