Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

3 ώρες

Επανάληψη

15λεπτά

Για να εμπεδώσουν καλύτερα οι μαθητές τις εντολές εάν…τότε... και εάν…τότε…αλλιώς… θα κάνουν τις παρακάτω ασκήσεις και ερωτήσεις επανάληψης.


5.1 Δομή εντολών

Επίλεξε τη σωστή από τις παρακάτω εντολές.

5.2 Δημιουργία εντολής εάν...τότε...

εντολή κινήσου

5.3 Δημιουργία εντολής εάν...τότε...αλλιώς...

Επιλέξτε και σύρετε τις εντολές στην κατάλληλη θέση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1912