Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

Ενεργοποίηση-ανίχνευση προηγούμενων γνώσεων

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
exetasi_aimatos.pdf

1η ώρα: Στόχος 1, 3. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές το Φύλλο εργασίας 1 στο οποίο υπάρχουν τα αποτελέσματα από μία εξέταση αίματος και τους ζητά να αναγνωρίσουν ορισμένες έννοιες που υπάρχουν σε αυτό: (ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια κ.ά.).

Ακούει τις απαντήσεις χωρίς να επιβεβαιώνει ή να απορρίπτει. Κάνει ερωτήσεις για ανίχνευση γνώσεων ή εσφαλμένων αντιλήψεων σχετικά με το αίμα. 

 


ΑΙΜΑ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ


Μπορείτε από το προηγούμενο μάθημα να ζητήσετε να φέρουν οι ίδιοι οι μαθητές αποτελέσματα εξετάσεων αίματος από συγγενείς τους. Προσοχή όμως χρειάζεται στην περίπτωση σοβαρών ασθενειών που πιθανόν δεν πρέπει να αναλυθούν ή να συζητηθούν

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΙΜΑ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1947