Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

Εξήγηση και αποσαφήνιση εννοιών

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
f3.e1.pdf f3.e2.pdf

Στόχοι 1,2,4. Επεξήγηση και αποσαφήνιση εννοιών. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η επεξήγηση και η αποσαφήνιση των εννοιών.

1η ώρα: Στόχοι 1, 2. Οι μαθητές αναγνωρίζουν το ρόλο των ερυθρών αιμοσφαιρίων στην μεταφορά οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα. Το ρόλο των λευκών αιμοσφαιρίων στην άμυνα και  τη συμμετοχή των αιμοπεταλίων στην πήξη του αίματος και κατά συνέπεια στην άμυνα του οργανισμού. Τη σύσταση του πλάσματος του αίματος και το ρόλο του (15 λεπτά).

2η ώρα: Στόχος 4. Οι μαθητές αναγνωρίζουν πώς καθορίζονται οι ομάδες αίματος και τί προσέχουμε στις μεταγγίσεις. Παρόμοια για το Rhessus και τις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα σε μία εγκυμοσύνη (15 λεπτά).


ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΠΗΞΗ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ


ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-RHESUS


ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ


Στη δεύτερη ερώτηση της κάρτας η απάντησή σου θα είναι σωστή αν γράψεις έστω και τη μία από τις δύο απαντήσεις

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ


1η Διδακτική ώρα


2η Διδακτική ώρα


Αξιολόγηση


Αξιολόγηση


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΙΜΑ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1949