Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

Αξιολόγηση-Επέκταση

14λεπτά
Φύλλα Εργασίας
f5.e1.pdf f5.e2.pdf f5.e3.pdf

Στόχοι 1,2,3,4,5. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι τελική (στην τάξη ή το σπίτι) αλλά και ενδιάμεση/διαμορφωτική σε όλα τα στάδια του σεναρίου.

1η ώρα:  Με τη βοήθεια Φύλλου Αξιολόγησης οι μαθητές εκτός από τον έλεγχο των γνώσεων που απέκτησαν, επινοούν τρόπους για ενημέρωση των συγγενών τους και ενεργοποίησή τους για συμμετοχή σε αιμοδοσία (7 λεπτά).

2η ώρα: Στο τέλος (Επέκταση) γίνεται εφαρμογή των γνώσεων σε νέους τομείς με την πρόθεση να προκύψουν νέες ερωτήσεις και νέα διερεύνηση ώστε να γίνει πραγματική εμπέδωση. Οι μαθητές (ανάλογα με το επίπεδο της τάξης)  κάνουν "διάγνωση" από την εξέταση αίματος και να βγάζουν αποφάσεις για την κατάσταση (υγιής ή όχι) του ατόμου (7 λεπτά).


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ


ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ


Απαντήστε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στις ερωτήσεις


1η Διδακτική ώρα


2η Διδακτική ώρα


ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΙΜΑ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1951