Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)

«Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»

3 ώρες

Διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου

40λεπτά

Δραστηριότητα 1

Λογισμικό: Λογισμικό γενικής χρήσης - Φυλλομετρητής Mozilla firefox

Σκοπός: Η ανάπτυξη γνώσεων σχετικών με τα χαρακτηριστικά του καιρού, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους. Να βρουν το σωστό αντικείμενο έπειτα από λεκτική εντολή.

Να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν ένα φυλλομετρητή αναζήτησης, ώστε  να αναζητούν ποικίλες πληροφορίες, στην προκειμένη περίπτωση εικόνες.

Δραστηριότητα: Στην πρώτη φάση της διδασκαλίας τα νήπια κλήθηκαν μέσα από φυλλομετρητή ιστοσελίδων να αναζητήσουν εικόνες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του καιρού που αποτυπώθηκαν στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης. Αφού ολοκληρώθηκε η αναζήτηση των εικόνων τα νήπια έπρεπε να φτιάξουν ένα φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσουν τις εικόνες για να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη δραστηριότητα. Στη φάση αυτή τα παιδιά δούλεψαν ομαδικά «στη γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή» με την καθοδήγηση και υποστήριξη της νηπιαγωγού.

Δραστηριότητα 2

Λογισμικό: Λογισμικό οπτικοποίησης -Google earth

Σκοπός: Να αντιληφθούν πως η γη χωρίζεται σε δύο ημισφαίρια και παρακινούνται να αντιληφθούν ότι ο καιρός είναι διαφορετικός σε αυτά.

Δραστηριότητα:

Η νηπιαγωγός είχε ανοίξει ήδη στην επιφάνεια εργασίας το λογισμικό οπτικοποίησης με την εικόνα της Γης και στη συνέχεια προέτρεψε τα παιδιά να την παρατηρήσουν. Τα παιδιά παρατήρησαν πως η γη χωρίζεται σε δύο ημισφαίρια και παρακινήθηκαν να αντιληφθούν ότι ο καιρός είναι διαφορετικός στα δυο ημισφαίρια (λόγω της θέσης του ήλιου) και συνεπώς οι άνθρωποι ντύνονται διαφορετικά ανάλογα με την περιοχή που ζουν. Έπειτα από επιθυμία τους, εντοπίσαμε  και τη χώρα μας τοποθετώντας επάνω της μια πινέζα.


Τα χαρακτηριστικά του καιρού


Τα ημισφαίρια της γης και τα χαρακτηριστικά του καιρού


Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Κοκκώνη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1979