Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)

«Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»

3 ώρες

Eμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου

60λεπτά

Δραστηριότητα 1

Λογισμικό: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration

Σκοπός: Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στη σωστή ενδυμασία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν ταξινομήσεις.

Δραστηριότητα: Δόθηκε στα παιδιά από τη νηπιαγωγό, ημιδομημένο φύλλο εργασίας με εικόνες-σύμβολα του καιρού όπως βροχή, ήλιος, χιόνι (αλλά και την αντίστοιχη λέξη που τα περιγράφει), τα οποία βρίσκονται μέσα σε τρεις κύκλους. Στο κάτω μέρος υπήρχαν εικόνες ρούχων και αξεσουάρ τα οποία έπρεπε να τοποθετηθούν σωστά με drag & drop μέσα στον κύκλο με το αντίστοιχο σύμβολο καιρού.

Δραστηριότητα 2

Σκοπός: Η εμπέδωση των χαρακτηριστικών του καιρού και η συσχέτισή τους με τις δραστηριότητες των παιδιών.

Δραστηριότητα: Στη «γωνιά της συζήτησης», η νηπιαγωγός ζήτησε από τα παιδιά να επιλέξουν το αγαπημένο τους χαρακτηριστικό του καιρού και να το αιτιολογήσουν. Αφού κατέγραψε τις απαντήσεις τους σε εμφανές σημείο, στη συνέχεια ζήτησε από τα παιδιά να αποτυπώσουν τις ιδέες τους σε χαρτί.

Έπειτα χρησιμοποιώντας το σαρωτή, αποθήκευσε τις εργασίες των παιδιών σε ένα φάκελο στην επιφάνεια του υπολογιστή.

Δραστηριότητα 3

Λογισμικό :Εφαρμογές σε περιβάλλον Web 2.0: Jigsawplanet.com

Σκοπός: Η εμπέδωση των καιρικών φαινομένων με τη βοήθεια του πάζλ.

Δραστηριότητα: Στη «γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή», ο κάθε μαθητής αναγνώρισε και επέλεξε το δικό του έργο μέσα από το φάκελο που δημιούργησε η νηπιαγωγός από την προηγούμενη δραστηριότητα και τον ανασύνθεσε με τη βοήθεια του πάζλ. Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου λογισμικού, τα παιδιά έμαθαν να πραγματοποιούν κατασκευές απλών συνθέσεων, προσέγγισαν εμπειρικά τις ιδιότητες της συμμετρίας, πειραματίστηκαν, διερεύνησαν και ανακάλυψαν τη γνώση μέσα από τα ατομικά τους έργα.

 

 


Καιρικές συνθήκες και ενδυμασία


Το έργο μου σε παζλ


Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Κοκκώνη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1980