Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)

«Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»

3 ώρες

Aξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου

20λεπτά

Δραστηριότητα 1

Λογισμικό: Λογισμικό παρουσιάσεων (Power Point)

Σκοπός: Να εμπεδώσουν τις νέες γνώσεις που σχετίζονται με τον καιρό, με παιγνιώδη τρόπο.

Δραστηριότητα: Η νηπιαγωγός με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσιάσεων δημιούργησε ένα κουίζ εμπέδωσης και αξιολόγησης. Το παιχνίδι παρουσιάστηκε αρχικά στην ολομέλεια και έπειτα τα παιδιά συνεργάστηκαν ανά δυο για την διεκπεραίωσή του. Τα υπόλοιπα παιδιά παρακολουθούσαν, δίνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις.

 


Παίζω με τα χαρακτηριστικά του καιρού


Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Κοκκώνη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1981