Φάση Σεναρίου

Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

2 ώρες

Πηγές οικογενειακού εισοδήματος

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.doc

Ο / Η εκπαιδευτικός ζητά από τους / τις μαθητές / μαθήτριες, οι οποίοι εργάζονται συνεργατικά σε ανομοιογενείς ομάδες, να υλοποιήσουν τις τρεις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Η πρώτη δραστηριότητα αναφέρεται στις πηγές εισοδήματος που έχει μια οικογένεια, ενώ η δεύτερη ασχολείται με τις μεταβολές που επέφερε η οικονομική κρίση στις πηγές του εισοδήματος μιας οικογένειας. Στην τρίτη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να προτείνουν τρόπους για να αυξηθεί το οικογενειακό εισόδημα.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2011